Title Image

Tuinontwerp

U hebt een idee, een schets, een heleboel vragen, een uitgebreide site met zeer veel mogelijkheden, al was het maar een (groene) droom. Dit alles vertelt u aan ons in een eerste, vrijblijvend, gesprek, zodat wij als ontwerpers zicht krijgen op uw wensen en eisen. Wij stellen dan een forfaitaire prijs voor; die omvat de hele plannenbundel waarmee we uw tuin kunnen aanleggen.

Wat omvat juist zo’n ‘plannenbundel’?

tuinontwerp

In een eerste fase maken we, na opmeting van de eventueel bestaande toestand, een schetsontwerp dat we u presenteren, om te polsen of we op dezelfde golflengte zitten. Is dit het geval, dan diepen we het schetsontwerp verder uit. Blijkt er toch ergens een kink in de kabel, het is m.a.w niet wat u in gedachten had, dan passen we het schetsontwerp aan of beginnen desnoods helemaal opnieuw, totdat u zich kan vinden in de voorgestelde basisstructuur. Bij dit schetsontwerp worden 3D-zichten uitgewerkt om alles wat beter te kunnen voorstellen (u kan bij wijze van spreken al eens rondkuieren in uw toekomstige tuin). Laat ons duidelijk zijn: in deze fase spreken we nog niet van ‘die plant komt daar, dat formaat van klinkers leggen we ginder…’, het gaat om structurele en vormgevingsaspecten van het totaalbeeld van uw tuin.

Nu kunnen we overgaan tot de uitwerking van het presentatieplan, waarop u al heel wat meer informatie terugvindt i.v.m. materiaalkeuze, vormen, invulling van accenten, kleuren…
Op basis daarvan maken we een gedetailleerd beplantingsplan met bijbehorende plantenlijst gemaakt (Hoeveel planten van welke soort komen waar juist in de tuin?)
Bij de presentatie van dit plan hoort een fotovoorstelling van het merendeel van de gebruikte planten, zodat u een duidelijk beeld en een visueel overzicht krijgt van de gekozen planten.

tuinontwerp
tuinontwerp 3D

En last but not least: de grote hamvraag ‘Wat gaat dat allemaal kosten?’ Wij maken een gedetailleerde offerte waarin u terugvindt hoeveel elk onderdeel van uw tuin gaat kosten, enkele voorbeelden van offerteposten: beplanting, grondverbetering, verharding, gazon, constructie elementen,…

Soms is er om budgettaire redenen nood aan een gefaseerde uitvoering van de werken, ook hiermee kunnen we rekening gehouden in de offerte, zodat we op deze manier voor ieder budget een project op maat kunnen maken.